Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 – 8:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8:30 – 9:00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
I śniadanie

9:00 – 10:45

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:

  • zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;
  • zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne;
  • praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna/praca z dzieckiem zdolnym.

10:00

II śniadanie

10:30 – 11:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

11:30 – 12:00

Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
Obiad

12:00 – 14:00

Leżakowanie (grupa -latki);
Zajęcia z cyklu relaksacyjnych: zabawy stolikowe, karty pracy (grupa 4 i 5-latki).

14:00 

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
Podwieczorek

14:15 – 18:00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

15:00

II Podwieczorek

Adres

Bojano, ul. Tartaczna 3,
84-207 Koleczkowo

Telefon

Placówka
Szemud